Mitral Darlık Nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=eeJlF4GP4do

Mitral kapak, sol atrium ile sol ventrikül arasında bulunur ve 2 yaprakçıktan (biküspit) oluşmaktadır. Akciğerlerdeki oksijen yüklü kan, pulmoner damarlar yoluyla sol atriuma girer ve oradan mitral kapaktan geçerek sol ventriküle akar. Daha sonra sol ventrikül kasılır ve kanı tüm vücuda dağıtmak için aorta pompalar. Bu noktada, kanın sol atrium geri akışını önlemek için mitral kapak kapanır ve aort kapağı açılır. Tipik olarak mitral kapak alanı 4-6 cm2’dir. Kapak darlığı meydana gelirse kapak alanı daralarak kanın sol kulakçıktan sol karıncığa akmasını zorlaştırır.

Mitral Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Mitral Darlık: Mitral kapağın boyutu yaklaşık 4 ila 6 cm²’dir. Mitral stenozda kapak alanı daralır ve sol kulakçıktaki kanın sol karıncığa akmasını zorlaştırır. Ekokardiyografi (EKO) ile teşhis edilebilen mitral darlık, kapak veya subvalvüler dokunun sklerozundan kaynaklanır. Bu nedenle mitral kapağın açma ve kapama işlevi sınırlıdır. Akciğerlerde kan birikmesine neden olan bu durumda akciğerlerde durgunluk oluşur ve basınç yükselir. Bu, oksijen ve karbondioksit değişiminin kesintiye uğramasına neden olur. Kalp kasıldığında, kanın sol atriyuma geri dönmesini önlemek için mitral kapak kapanır. Kalp gevşediğinde, valfler açılır ve temiz kanın sol kulakçıktan sol karıncığa akmasına izin verir. Mitral kapak prolapsusu, sistol sırasında mitral kapağın bir veya her iki valfinin sol atriyuma çıkmasıdır.

Mitral Yetmezliği: Sol ventrikülün kasılması sırasında mitral kapağın tamamen kapanamamasıyla karakterize edilen mitral yetersizliğinin (MR) varlığında, kan sol atriyuma geri akar. Bu nedenle aorta pompalanması gereken kanın bir kısmı aorta girerken bir kısmı da sol atriyuma geri döner. Ekokardiyografi veya anjiyografi ile teşhis edilen mitral yetersizliği de derecelendirildi. Mitral yetmezlik, romatizmal kalp hastalığı, travma, kalp krizi, endokardit, mitral kapak prolapsusu, doğumsal nedenler vb. etkenlere bağlı olarak oluşur. Ancak mitral yetersizliği tek başına romatizmal kalp hastalığına bağlı nadir görülen bir hastalıktır. Mitral kapak prolapsusu gelişmiş ülkelerde mitral yetersizliğinin sık nedenlerinden biridir.

Mitral Prolapsus (mitral kapağın çökmesi veya sarkması): Kalp kasıldığında, kanın sol atriyuma geri dönmesini önlemek için mitral kapak kapanır. Kalp gevşediğinde, valfler açılır ve temiz kanın sol kulakçıktan sol karıncığa akmasına izin verir. Mitral kapak prolapsusu, sistol sırasında mitral kapağın bir veya her iki valfinin sol atriyuma çıkmasıdır. Kalp gevşediğinde, valfler açılır ve temiz kanın sol kulakçıktan sol karıncığa akmasına izin verir. Mitral kapak prolapsusu, sistol sırasında mitral kapağın bir veya her iki valfinin sol atriyuma çıkmasıdır.

mitral darlık

Mitral Darlık Hastalıklarında Belirtiler

Nefes darlığı, kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişme, kan kusma ve yatamama kalp kapak hastalığının belirtileri olabilir. Bu semptomların birçoğu genellikle aynı anda ortaya çıkar. Kalp kapakçığı hastalığının semptomlarının belirlenmesi, cerrahi karar verme aşamasında önemlidir.

Tedavi

Kapak hastalıklarının tedavisinin genel özellikleri için; yukarıda MD’sinde bahsettiğim gibi göz kapağı yüzeyi 2,5 cm2’nin altına düşmediği sürece şikayet edilecek bir durum yok. Bu aşamada sadece koruyucu antibiyotik verilir. Kapak alanı daraldığında oluşan nefes darlığını hafifletmek veya azaltmak için sodyum kısıtlaması ve diüretikler kullanılır. Yüzey 1,5 cm2’den küçük olduğunda ilaç müdahalesi gerekir. Bu amaçla iki yöntem uygulanmaktadır:

Mitral balon valvüloplasti (MBV): Önce hastanın bu yaklaşım için uygunluğunu değerlendirin. Bu, kapağın fiziksel özellikleri uygunsa ve sol atriyumda pıhtı yoksa yapılabilir. Bu yöntemde ameliyatsız olarak kasık damarına ulaşılarak kapağın genişletilmesi için özel bir balon kullanılır. Bunun için hastanın birkaç gün hastanede kalması yeterlidir.

Cerrahi: Kapak MBV için uygun değilse ameliyat gerekir. Bu yöntemde kapak çok deforme değilse yapışıklıkları açılır ve genişletilir. Ancak yapısı çok bozulursa değiştirilir ve yapay kapak (protez) yerleştirilir.

Son Yazılar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Avantajları
Yazar: Mart 6, 2024
Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri
Yazar: Ocak 4, 2024
Pulmoner Emboli Nedir?
Yazar: Aralık 25, 2023
Koroner Bypass Ameliyatı Nedir?
Yazar: Aralık 18, 2023