Buerger Hastalığın da Yapılan Yanlışlar

Ortalama Okuma Süresi: 3 dk, 46 sn

Buerger Hastalığın da Yapılan Yanlışlar

Buerger hastalığı sigara alerjisine bağlı olarak ortaya çıkan damar tıkanıklığı olarak açıklanmaktadır. Buerger hastalığının başlangıcı aslında ayakta oluşan ağrılardır fakat bu durum ilk olarak çok fazla önemsenmez. Ağrı sonucunda kısa bir süre sonra ayak parmaklarında renk değişikliği meydana gelir ve zamanla yara oluşmaya başlar. Oluşan yaralar sonucunda hasta telaşlanır ve doktora başvurur.

Genellikle hekimler bazı merhem ve pomadlar verip tedaviye devam eder. Tedavinin yeterince fayda sağlamadığı ve yaranın büyüyerek ağrının arttığı görülür. Bunun üzerine acil periferik bilgisayarlı tomografik anjiografi yapılarak Buerger Hastalığı tanısı konulur. Bunun sonucunda da iki yol denenmektedir. Ya kasıktan periferik konvansiyonel anjiografi çekilerek çeşitli tel ve katater yardımlarıyla tıkalı olan damarı agressif zorlamalar ile  açmaya çalışırlar  ,veya hastaya yapılacak bir şey olmadığını söyleyerek bir takım ilaçlar verirler. Sonuç; ayak parmağında yara çok fazla büyür, beslenmeyen dokularda enfeksiyon artar, ampütasyon süreci başlar ve her ampütasyon da kesim seviyesi yukarı doğru çıkar, parmaklar, ayak , dizaltı, dizüstü ve bazen de kasık seviyesinden ampütasyon!…..

Buerger Hastalığı Nedenleri

Buerger Hastalığı nedenleri arasında genetik olmasının yanı sıra sigara kullanımı yada sigara dumanına maruz kalınması olarak gösterilebilir. Buerger Hastalığı genellikle 40 lı yaşlarda kendini gösterir.

Buerger Hastalığı Tanısı Sonrasında Yapılması Gerekenler

  • Ayak veya  ayak parmağında ağrı sonrası açılan yara beslenme yani damar tıkanıklığı olabileciğini ilk akla getirmelidir. Yaraya kesinlikle hiçbir pomad sürülmemeli ve antiseptik solüsyonlarla yaranın kuruması sağlanmalıdır. Çünkü oksijenlenmeyen ölü dokular bakteriler için  zaten çok iyi besi ortamıdır, üzerine sürülen pomadlar dokuyu sulandırarak  enfeksiyonun artmasına ve ilerlemesine neden olur.
  • Çekilen anjiografi sonrası herhangi şekilde tam tıkalı olan arter (atardamar) kesinlikle zorlanmamalı ve tel, katater itilmemelidir. Çünkü buerger hastalığında arter içini oklüze eden (tıkayan) kolesterol plakları değildir. Damar duvarında bir taraftan kaynaklanan ve damar duvarı yapısında yumuşak prolifere  (artmış damar iç dokusu) endoteldir , yani tıkanıklık ilerisinde açıklık görülmese bile aşağı seviyelere indikçe prolifere olan duvarın karşı tarafı arasında açıklık mevcut olabilir bu da exploratif ameliyat ile ortaya çıkar  bypass şansını yaratabilir. Ayrıca damar iç lümeni çok hassas ve parlaktır. Bu lümenin tel ile çizilmesi sonucu oluşan trombosit kümelenmesi (pıhtı oluşumu) çok hızlı olur ve açılmış gibi görünsede kısa sürede daha şiddetlenir.
  •  Buerger hastalığı distal kan akımı olmadığı için ve hastalar genç olduğu için kısa sürede ince yan dallar(kollateraller)  oluşarak ayağı besleme yoluna gider. Fakat bu ince dalların akımı stres, soğuk, ağrı vb durumlarda kasılarak (vazokonstrüksiyon) akımı azaltır ve ağrı artışına neden olur. İşte bu ince çaplı damarları kasan sempatik sinir aktivitesi  denen sistemdir. Bu sempatik aktivitenin  ortadan kaldırılmasıyla (sempatektomi)  özellikle de ileri dönemlerde ağrı azalarak yara iyileşmesi başlar. Bu ameliyatın hastaya herhangi bir zararı olmadığı gibi  %80-85 oranında fayda sağlamaktadır. Maalesef  yanlış bilenler veya bilmeyenleri anlattığı gibi kasıktan yapılmaz, batın yan duvarından minimal invazif teknikle sempatik zincir ve ganglionlar çıkarılır, ayrıca çıkarıldığı bölgede hiçbir sinir yapısı yoktur, yani yanlışlıkla herhangi bir sinir hasar görmez…
  • Oral alınan ilaçların ve antibiyotiklerin hastalıklı  yani kan akımı olmayan dokulara ulaşması kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle hastalar ilaçların hiç fayda sağlamadığını ve ağrı kesicilerin etkimediğini belirtirler. İskemik ağrıyı sadece santral sinir sisteminden kesmek mümkündür. Bunlar da narkotik analjezikler kırmızı reçeteye tabidir.
  • Çaresizlikten yapılan açık yaraya basınçlı oksijen tedavisi ise doku hasarını arttırabilir ve iyileşmeye fayda sağlamaz.

Bütün bu bilgiler ışığında Buerger hastası bilinçli olarak gecikmeden hasarsız ve doğru olanları bulması çok önemlidir. Explorasyonda uygun yer bulunursa bypass veya lomber sempatektomi tedavisi sonrası amputasyon  riski azalır veya seviye aşağıya düşer. 

Son Yazılar