Raynaud Hastalığı Ameliyatı

Raynaud hastalığının ameliyatla tedavisine gerekli görülmesi halinde karar verilebilir. Ameliyatla tedavi; torakal sempatektomi denilen göğüs iç yan kısmından minik bir yerden girilerek yapılan sempatik zincirin, yani damarların parmak damarların büzüşmesini sağlayan sempatik sinir sistemi aktivitesinin ortadan kaldırılmasına dayanır.

Reynaud hastalığı belirtileri ihmal edilmemeli ve mutlaka uzman hekim kontrolünden geçilerek hastalığın başta bir hastalık nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılmalıdır. Kendi başına ortaya çıkan primer denilen reynaud hastalığı da tedavi edilmediğinde ilerleyen süreçte farklı hastalıklara neden olabilmektedir. Dolayısıyla bu hastalığın tedavisinde gerekli klinik muayene, test ve analizlerin yapılarak uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi son derece önemlidir.

Ameliyat Süresi
2-3 saat
İyileşme Süresi
4-6 Ay
Taburcu Süresi
1-2 Gün
https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/raynaud-hastaligi-1.webp

Raynaud Hastalığı Hakkında Her Şey

Prof.Dr.Yavuz Beşoğul

Raynaud hastalığı, genellikle el ve ayak parmaklarını etkileyen, damarlardaki büzülmeye bağlı kan akımının azalması sonucu ortaya çıkan ve ilerleyen dönemde ağrılara neden olabilen bir damar hastalığıdır. Bazı durumlarda kulak ya da burunda da görülebilmektedir. Genç kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Raynaud hastalığının kendi başına ortaya çıktığı durumlara primer raynaud denirken romatizmal hastalıkların ya da başka hastalıkların eşlik ettiği durumlar ise sekonder reynaud femomeni olarak adlandırılırlar. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde gerekli analiz, test ve değerlendirmelerin ardından en uygun tedavi yöntemine karar verilmelidir.

Raynaud Hastalığı (Fenomeni)

Genellikle genç kızlarda, nadiren erkeklerde görülen ve yaş ilerledikçe iyileşme gösterebilen el ince çaplı atardamarlarının spazmı(büzüşme ve daralma ) ile seyreden bir hastalıktır. Eller soğuk, stres, heyecan gibi emasyonel durumlarda soluklaşır, morarır, soğur ve hatta ileri dönemlerde parmak uçlarında aşırı morarma ,yara açılması, enfeksiyon oluşabilir. Neden stres sonucu sempatik aktivitenin fazla olması ve elin distal, ince çaplı arterlerine vazospazm (daralma) oluşturmasıdır. Tanı konmasında gecikme bu ileri duruma neden olur. Çoğunlukla tanı muayenede konur, ilaveten anjiografi veya bilgisayarlı tomografik anjiografi yardımcı olabilir. Sıcak ve soğuk su testi ile eller deki renk değişimi belirgindir.

 

Raynaud Hastalığı Tanısı Sonrası

Tanı konulduktan sonra tedavinin başında stresin azaltılması gelir ve hastanın takibi yapılır, şikayetlerin artması veya düzelmemesi durumunda, %98 oranında  iyileşme sağlayabilen sempatektomi ameliyatı yapılması en uygun tedavidir. Boyun ve göğüs bölgesine yapıldığı için servikal veya torakal sempatektomi ameliyatı olarak adlandırılır.

Bu ameliyat soğuk, stres vb. durumlarda etkili olan ve atardamarların vazospazmına (büzüşerek daralmasına) neden olan sempatik aktivitenin o bölgede ki etkisini ortadan kaldırmak için yapılır.

Koltukaltından küçük bir kesiyle girilerek göğüs iç- arka tarafa ulaşılır ve sempatik zincir çıkarılır. Tecrübeli ellerde komplikasyon olmaz. Fakat sempatik zincirin tamamen çıkarılması gerekir, bu nedenle terlemede uygulanan endoskopik yapılan ve klips (tel zımba) konan teknik başarı sağlamaz.

Ameliyat sonrası 1.gün ile 1 ay içinde iyileşme hızlanır ve eller ısınır, normal renk hakim olur.

https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/Raynaud-Hastaligi.webp

Raynaud Hastalığının Nedeni?

Reynaud hastalığının kesin tanısı, klinik muayenenin yanında yapılan kan testleri, parmak kan basıncının ve kan akımının ölçüldüğü testler ile yapılmaktadır.
Reynaud hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de soğuk, stres, bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumunun ve sigara tüketiminin hastalığı tetiklediği değerlendirilmektedir. Sekonder raynaud fenomeninde olduğu gibi romatolojik hastalık gibi bazı hastalıklardan kaynaklanan reynaud hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla raynaud belirtileri görüldüğünde bunun altında yatan bir hastalık olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

Raynaud Hastalarının Şikayetleri

 • El ve parmaklarda soluklaşma şeklinde renk değişimi
 • Soğukta ellerin morarması
 • Ellerin soğuk olması, üşümesi
 • Sıcak, soğuk arasında değişimlerde ellerdeki morluğun artması
 • İlerleyen süreçte ağrılı krizlerin ortaya çıkması

Raynaud Hastalığı Belirtileri

 • El ve parmaklarda soluklaşma şeklinde renk değişimi
 • Soğukta ellerin morarması
 • Ellerin soğuk olması, üşümesi
 • Sıcak, soğuk arasında değişimlerde ellerdeki morluğun artması
 • İlerleyen süreçte ağrılı krizlerin ortaya çıkması

Raynaud Hastalığı Belirtlileri Hakkında Kısa Bilgilendirme

Raynaud Hastalığı Tedavisi

Raynaud hastalığının tedavisinde öncelikle hastalığın primer mi yoksa sekonder raynaud fenomeni mi olduğu sorusunun cevabı araştırılmalıdır. Romatizmal hastalık gibi başka hastalıkların eşlik ettiği reynaud fenomeninde bu hastalıkla birlikte gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından en uygun tedavi seçenekleri belirlenmelidir.

Raynaud hastalığının tedavisinde sıcak su kullanma, soğuk havada eldiven kullanma gibi soğuktan koruyucu tedbirler alınarak koruma sağlanabilir. İlaç kullanımı, reynaud hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Raynaud hastalığı bazen çok basit bir ilaç tedavisi ile geçebileceği gibi, uzun vadede devam eden bu hastalıkta tedavi; torakal sempatektomi denilen göğüs iç yan kısmından minik bir yerden girilerek yapılan sempatik zincirin, yani damarların parmak damarların büzüşmesini sağlayan sempatik sinir sistemi aktivitesinin ortadan kaldırılmasına dayanır. Bu tedavide hasta çok rahatlar ve geçmişteki şikayetleri kaybolduğu gibi elleri aşırı ısınmaya bile başlar.

https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/Kapali-Kalp-Ameliyati-2.webp

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul: Subaxiller Kalp Ameliyatı Açıklaması

Halk arasında koltukaltı kalp ameliyatı olarak bilinen teknik subaxiller veya infra axiller minitorakotomi ile yapılan kalp operasyonudur. Sternotominin komplikasyonları nedeniyle 1990 lı yıllarda dünyada anterolateral torakotomi ile kalp ameliyatları yapılmaya başlanmış ve giderek giriş kesileri küçültülmüştür. 1997 yılında ilk olarak ülkemizde subaxiller kesi şekline dönüştürerek ameliyatlarımızı yapmaya başladık ve seriler halinde ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağladık. Aslında ameliyat tekniğinde fark olmasa da giriş tekniği kanamadan enfeksiyona ve erken günlük yaşama dönüşe kadar avantajlı olduğu ispatlanmıştır. Özellikle diyabet hastaları, göğüs kafesi bozukluğu, böbrek yetmezliği, obezite gibi sorunları olan hastalarda komplikasyonları azaltmaktadır. Ayrıca kesinin küçüklüğü ve yan tarafta olması kozmetik açıdan da önem taşır.

Avantajları

Diğer yandan ameliyatın giriş yeri özellikle mitral, triküspid ve aort kapağın exposuru açısından mükemmel görüntü ve ulaşım sağlamaktadır. Bu da komplikasyonları azaltan diğer bir faktördür. Sadece kot aralığı aort ve mitral kapak yönünden farklı olduğu için aort ve mitral kapak yani çift kapak ameliyatı yapılması süreyi uzatabileceği gibi göğüs yapısını bozar ve kotların kırılmasına neden olur, bu da postoperatif solunum problemleri yaratır. Kısaca; aort ve mitral kapak yani çift kapak ameliyatı bu teknikle yapılmamalıdır. Böyle durumlarda önden kesi yani ministernotomi daha kullanışlıdır ve giriş yeri komplikasyonu olmaz.

SUBAXILLER Ameliyatı Tekniği

Hasta çift lümenli entübasyon ve genel anestezi altında göğsün sol tarafı üzerine yatırılır; yani göğüs sağ taraf üstte kalacak şekilde anterolateral torakotomi pozisyonu verilir. Subaxiller çizgi ile sağ meme çizgisi kesişim yerinin üzerine vertikal 6 cm lik kesi yapılır, pectoralis majör ve pectoralis minör adaleleri kesilmeden disseke edilir ve ekartör yerleştirilir, aort kapak için 3. İnterkostal aralıktan, mitral kapak için 4. İnterkostal aralıktan toraksa girilir ve sağ akciğer ventilasyonu kapatılır veya tolere edilmezse tidal volüm düşülür. Perikard açılır ve yaprakları göğüs duvarına asılır. Aort, sağ ve sol atriyum net olarak görülür. Aorta pedikül ile dönüldükten sonra askıya alınıp aorta ve sağ aurikula, sağ atriyum kolaylıkla kanüle edilir. Hasta kalp akciğer pompasına bağlanarak extra-corporeal dolaşıma geçilerek ventilasyon stoplanır ve aortaya x-klemp konulur. Soğuk kan kardiyoplejisi ve topikal soğuk serum fizyolojik uygulanarak kardiyak arrest sağlanır. Aort kapak için aort kökünden kesi uygulanır ve aort kapak net olarak gözlemlenir.

Tamir ve Değişim Sonrası

Koltuk altı kalp ameliyatı tamir veya değişim yapıldıktan sonra aotatomi kapatılır. Eğer yapılmış olan girişim 4. İnterkostal aralıktan yapılmışsa yani mitral kapak ameliyatı için sol atriyum açılır ve mitral kapağın görüntüsü nettir. Tamir veya değişim yapıldıktan sonra sol atriyum kapatılır. Hasta ısıtılır, kalp gerekirse defibrile edilir , çalıştıktan sonra pompa flowu tedricen düşülerek stoplanır. Kalp kolaylıkla dekanüle edilir. Kanama kontrolü sonrası toraksa tek bir chest dren konularak, (ağrının olmaması için dren yerleşim yeri önemlidir) kotlar yaklaştırılıp, kaslar ve cilt altı , cilt usule uygun kapatılır. Postoperatif takip aynıdır.

Bu girişim tekniği her hastada uygulanabileceği gibi sadece bazı durumlarda tercih edilmemelidir. Bunlar :

İleri akciğer problemi olan,
75 yaş üzeri olan,
Çift kapak replasmanı (Aort ve Mitral ) gereken,
İkinci kez aort kapak ameliyatı gereken hastalarda kesinlikle uygulanmamalıdır.
Yanı sıra ikinci ve üçüncü kez yapılacak mitral kapak ameliyatlarında ve/veya triküspid kapak ameliyatlarında ise ideal bir yöntemdir.

Kalp  akciğer pompasına bağlanarak kalbin arrest olmasıyla  yapılan ameliyatlar açık kalp ameliyatıdır. Kalp çalışırken ve kalp akciğer pompasına bağlanmadan yapılan ameliyatlar kapalı kalp veya çalışan kalp ameliyatıdır. Fakat Halk arasında göğüs ön yüzünden açılmayan  yani sternotomi yapılmayan ameliyatlar kapalı olarak bilinmektedir. Sternotomi yapılmayan kalp ameliyatlarında göğüs yan duvarlarının çeşitli yerleri tercih edilebilir; amaç torakotomi ile göğüse giriş yapmak ve kalbe ulaşmaktır. Bu tekniklerin en kullanışlısı ve kapatma komplikasyonu olmayan başlıca teknik; subaxiller veya infra axiller minitorakotomi ile yapılan kalp operasyonudur. Sternotominin komplikasyonları nedeniyle 1990 ‘lı yıllarda dünyada anterolateral torakotomi ile kalp ameliyatları yapılmaya başlanmış ve giderek giriş kesileri küçültülmüştür.

Randevu Alın

Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili merak ettikleriniz hakkında bilgi almak ve Prof. Dr. Yavuz Beşoğul’dan randevu talep etmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
  https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/contact-form.png
  tr_TRTürkçe