Какво е минимално инвазивно?

Извършването на сърдечна операция с минимални разрези означава извършване както на смяна на сърдечна клапа, така и на коронарен байпас, докато сърцето работи, като се навлиза отстрани на гръдния кош, между ребрата, без да се нарушава целостта на гръдната стена, тоест без да се извършва разцепване на гръдния кош по средата, наречено стернотомия. Всеки от тях има различни техники.

минимално инвазивна хирургия

За сърдечните клапи сърдечната операция се извършва с минимални разрези под дясната мишница. При коронарен байпас, ако има само един съд в зависимост от броя на съдовете, байпасът се извършва през малки 7-8 сантиметрови разрези под гърдата. Понякога, когато има две вени, байпас може да се извърши от лявата страна, срещу дясната страна, откъм подмишницата.

Минимално инвазивната хирургия, която може да се използва при други хирургични операции, както и сърдечни операции, намалява рисковете, свързани с операцията. След минимално инвазивна операция, извършена с малък разрез, пациентите се чувстват по-добре психологически, тъй като хирургичният белег не се вижда.