Какво представляват сърдечните заболявания?

Сърдечните заболявания могат да бъдат вродени или да се развият по-късно. Вродените сърдечни заболявания възникват в резултат на определени нарушения, които възникват по време на развитието на сърцето в утробата. Сърдечната дупка е един от примерите за вродени сърдечни заболявания. Докато тези заболявания понякога се забелязват при раждането, понякога могат да проявят симптоми в по-късни години. По-късни сърдечни заболявания могат да възникнат и поради генетични причини или други причини. Най-често срещаните сърдечни заболявания са сърдечно-съдови заболявания, които се наблюдават в четирите клапи на сърцето, а именно митралната клапа, трикуспидалната клапа, аортната клапа и белодробната клапа, и заболяване на коронарната артерия поради стеноза или запушване на съдовете, захранващи сърцето. В допълнение, сърдечна недостатъчност, аортна аневризма, заболяване на периферната артерия, аритмия, възпаление на перикарда и някои сърдечни тумори са сред честите сърдечни заболявания.Ранната диагностика на сърдечните заболявания, независимо дали са вродени или придобити, и прилагането на необходимото лечение са изключително важни важен за жизнените функции на тялото ни.Важен е.