Хирургия с биологична сърдечна клапа

Биологичните сърдечни клапи се използват при операции за смяна на сърдечна клапа, особено при лица над 70-годишна възраст. Тъй като продължителността на живота на сърдечните клапи, взети от животни като говеда, е по-кратка от механичните клапи, биологичните клапи не се предпочитат при млади индивиди.

биологична сърдечна клапа

Операциите за замяна на сърдечна клапа обикновено се извършват при недостатъчност на митралната и аортната клапа и проблеми със стенозата. В случаите, когато клапната стеноза или калцификация не могат да бъдат лекувани, сърдечните клапи на пациентите се сменят. Пациентите могат да се върнат към ежедневието си в рамките на 2-3 седмици след биологична операция на сърдечна клапа, която може да се извърши с минимално инвазивна хирургия и няколко сантиметрови интервенции.

Отнема средно 9-10 месеца, докато пациентите се върнат напълно към нормалното след операция за смяна на клапа. През този период пациентите трябва да продължат редовните прегледи.