Разлика между ремонт на сърдечна клапа и смяна на сърдечна клапа

Болестите на сърдечните клапи са сред най-честите сърдечни заболявания. Методите за лечение на стеноза на сърдечна клапа и заболявания на недостатъчност, които възникват в митралната клапа, аортната клапа, трикуспидалната клапа и белодробната клапа в сърцето, могат да варират в зависимост от състоянието на заболяването, като възстановяване на сърдечна клапа и подмяна на сърдечна клапа.Симптоми на недостатъчност на митралната клапа

Операциите за възстановяване на сърдечна клапа са хирургически по-трудни и изискват знания и опит в сравнение с операциите за смяна на сърдечна клапа. Ако заболяването може да бъде коригирано чрез ремонт на сърдечната клапа, определено трябва да се предпочита ремонтът на клапата. Имайки предвид въпросите, които трябва да се вземат предвид при въвеждането на изкуствена клапа в тялото, привикването на тялото към нея и правилното й функциониране, по-добре е пациентът да живее със собствената си сърдечна клапа.

След възстановяване на сърдечната клапа, пациентът не трябва да използва лекарства за разреждане на кръвта цял живот, както е при смяната на клапа. Някои усложнения като инфекция, които могат да възникнат след смяна на клапа, се елиминират чрез ремонт на клапа. По този начин пациентът може да продължи живота си по-комфортно.

Ремонтът на сърдечната клапа не е възможен във всеки случай. Ако заболяването е напреднало и възстановяването не е възможно, се налага смяна на сърдечна клапа. В такива случаи операциите за смяна на сърдечна клапа се извършват успешно и заболяването се лекува. Следователно най-важният момент тук е; Важно е заболяванията на сърдечните клапи да се диагностицират на ранен етап и да се приложи необходимото лечение. Операциите за ремонт и подмяна на сърдечна клапа трябва да се извършват в подходящи ръце от лекари специалисти, които са запознати и имат опит в тази област.