Kalbin Yapısı Nasıldır?

Vücudun hayati fonksiyonlarının başında gelen organlardan biri olan kalp kendine özgü bir kas yapısına sahiptir. Kendine özgü yapısıyla kalp; belirli bir sıra, düzen ve sistemde çalışmaktadır. Kalbin her bir bölümü belirli bir düzen içerisinde çalışma fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Kalp bir yandan kirli kanı temizlenmek üzere akciğere gönderirken diğer yandan temiz kanı vücuda pompalamakta ve bunlar aynı anda birbirine karışmadan gerçekleşmektedir. Bununla birlikte kan pompalamak için gerekli enerjiyi kendisi üreten ve beslenmesini kendisi yapan bir organdır. Genel olarak bakıldığında kalpte şu bölümler bulunmaktadır.

Kalp sağ ve sol kulakçıklardan (atrium) oluşan  üst bölüm,  sağ ve sol karıncıklardan (ventrikül) oluşan alt bölüm olmak üzere 4 odadan  oluşmaktadır. Kalbin sağ tarafı kirli kanla ilgilenirken sol tarafı ise  temiz kanla ilgilenmektedir. Ayrıca kalpte 4 adet kapak bulunmaktadır. Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasındaki kapağa mitral kapak, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki kapağa triküspit kapak denir. Kanın sağ karıncıktan temizlenmek üzere akciğerlere geçiş yaptığı kapak pulmoner kapak iken temizlenmiş kanın sol karıncıktan vücuda yayıldığı kapak ise aort kapaktır. Kalp, 3 tabakadan oluşmaktadır. Bunlar, kalbin iç yüzeyini saran endokard, orta tabakasını oluşturan myokard ve kalbin dış kısmını kaplayan perikarddır.