Prof. Dr. Yavuz Beşoğul

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, 1989 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1989-1991 yılları arasında Yozgat-Eymir Sağlık Ocağı Tabipliği, Adli Tabiplik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür Vekilli yapmıştır. 1991-1996 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını tamamlamıştır.

Minimal İnvaziv Cerrahisi alanında 1997 yılından bu yana operasyonlar gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Beşoğul’un yayınları uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Ulusal kongrelerde oturum başkanlığı da yapan Prof. Dr. Yavuz Beşoğul Türkiye Klinikleri, Journal of Cardiovascular Sciences Danışma Kurulu Üyesidir.

Bilimsel Yayınlar

1. B.Tünerir, R.Aslan, T.Kural, Y. Beşoğul “No- Touch Method for Off-  Pump Coronary Artery Bypass Grafting.” Asian Cardiovasc Thorac  Ann.1998; 6: 257-259.
2.  Y. Beşoğul, B.Tünerir, R.Aslan, S.İşıksoy, Ö.Çolak, T.Kural. “Clinical  biochemical and histochemical assessment of pretreatment with glucoseinsulin-  potassium for patients undergoing mitral valve replacement in the  third and fourth functional groups of the New York Heart Assosiation.”
Cardiovasc Surgery. 1999; 7 (6):645-650.
3.  B.Tünerir, Ö.Çolak, Ö. Alataş, Y. Beşoğul, T. Kural, R. Aslan. “ Measurement  of The Troponin T to Detect Cardioprotective Effect Of Trimetazidine  During Coronary Artery Bypass Grafting.” Ann Thoracic Surgery.1999;
68:2173-6.
4.  Y. Beşoğul, B.Tünerir, C. Kırdar, B.Timuralp, R.Aslan,” Resection of  Congenital Intrapericardial Right Atrial Aneurysm.” Asian Cardiovasc thoracic  Ann. 2001;9(3):226-228.
5. Y. Beşoğul, B.Tünerir, C. Özdemir, R.Aslan. “Magnesiumflush Infusion  into the Aortic Root Just Before Reperfusion Reduces The Requirement for  İnternal Defibrillation and Early Post-perfusion Arrhytmias.” JIMR. 2003;  31(3):202-209.
6. Y. Beşoğul, B.Tünerir, Ö.Çolak, Ö.Alataş, F. Akyüz, R.Aslan. “ Does Trimetazidine Pretreatment Affect Cardiopulmonary Bypass Induced Infiammation  during Coronary Artery Grafting?” Perfusion.2003; 16(9):318-324.
7. T. Yavuz, B. Bertolet, Y. Beşoğul, B. Tunerir, R. Aslan, A. Ocal, E. İbrişim,  A. Kutsal. Role of endogenous adenosine in atrial fibrillation after  coronary artery bypass graft. Clin. Cardiol. 2004;27(6):343-346.
8. V.Özcan, Y. Beşoğul, B.Tünerir, S.Dernek, T.Erden, C.Özdemir, O.Ünal,  R.Aslan, T. Kural. Kardiyopulmoner bypass da glutamat ve aspartatın myokardiyal koruma üzerine etkisi. Anadolu Kardiyol Derg. 2004;4:114-119.
9. C. Ozdemir, M. Ikizler, Y. Beşoğul, A. Karakaya, B. Sırmagül. An alternative agent for radial arterial graft spasm:Application of topical iloprost. Scand Cardiovasc J .2007;41(3):201-206.
10. O.Goktekin, Y. Beşoğul, SM Dogan, A.Birdane, A. Unalır, B.Görenek, G Kudaiberdieva, Y. Çavuşoğlu, N.Ata, R.Aslan, B.Timuralp. Permanent pacemaker lead implantation via azygous vein in a patient with silent superior vena cava syndrome. Int J Cardiol. 2007 Apr 12;117(1):e4-6.
11. Y. Beşoğul, Concomitant coronary artery bypass grafting and subclavian revascularization.Thorac Cardiov Surg 2008;56:363-369.
12. Y. Beşoğul, R.Aslan. Oral Magnesium Prophylaxis Provides Spontaneous Resumption of Cardiac Rhythm in Patients Undergoing Cardiac Surgery. Journal of International Medical Research. 2009;37(2):318-324.
13. Y. Beşoğul, Endothoracic injection of room air for internal mammary artery harvest. Journal of Cardiac Surgery. 2009;24:309-311.
14. Y. Beşoğul, H.Gemalmaz, R.Aslan. Effects of preoperative magnesium therapy on arrhythmias and myocardial ischemia during off-pump coronary surgery.Annals of Thoracic Medicine. 2009;4(3):133-135.T
15. Y. Beşoğul, B. Tünerir, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “Kardiopulmoner Bypass’ın Plazma cGMP ve Nitrik Oksit Seviyeleri Uzerine Etkileri. Osmangazi Ü. Tıp Fak.Dergisi. 19(1),133-139, 1997.
16. B.Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “ Kemik  Kırıklarının Eşlik Ettiği Periferik Arter Yaralanmalarında Prognozun Once den Belirlenmesinde Kullanılabilir Bir Yöntem: Johansen Skorlaması.” Osmangazi
U. Tıp Fak. Dergisi.19(1), 125-132, 1997.
17. B. Tünerir, Y. Beşoğul, M. Şenel, R. Aslan T. Kural, B. Sevin. “ Adolesan Çağda İğne Aspirasyonunun Eğitim Düzeyi ile İlgisi ve Tedavi Sonuçları.” Osmangazi Ü. Tıp Fak. Dergisi, 19(1),119-124, 1997.
18. B. Tünerir, 5. Dernek, Ö. Uyguç, Y. Beşoğul, 8. Sevin, T. Kural, R. Aslan. “Çocukluk Çağında Özefagusta En Sık Görülen Yabancı Cisimler (Paralar) ve Tedavi Sonuçları.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 5, 354-358,
1997.
19. B. Tünerir, S. Dernek, Y. Beşoğul, B.Sevin, R. Aslan, T. Kural. “ İnfrainguinal Arteriyel Rekonstrüksiyonda Otojen yen ve PTFE Greftlerin Erken Sonuçlarının Karşılaştırılması” Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 73-78, 1998.
20. B. Tünerir,Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, A. Equidat, 8. Sevin, T. Kural,R. Aslan. The Relationship Between Preoperative Ejection Fraction and Perioperative İntraaortic Balloon Pump Requirment.” Bursa J Med Science,
2, 59-62, 1998.
21. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, A. Equidat, R. Aslan, T. Kural, 8. Sevin. “Periferik Arter Yaralanmaları ve Tedavi Sonuçları.” GKDC Dergisi , 6, 151-154, 1998.
22. B. Tünerir, M. Şenel, Y. Beşoğul, B. Sevin, T. Kural, R. Aslan . “ Akut Derin Ven Trombozunun Başlangıç Tedavisinde Streptokinaz ve Heparinin Karşılaştırılması.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi , 6, 240-248, 1998.
23. S. Dernek, B. Tünerir, C. Atalay, Y. Beşoğul, B. Sevin, R. Aslan, T. Kural. “ Diabetik ve Non Diabetik Olgularda Periferik Arteriyel Greft Uygulamalarının Karşılaştırılması.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 6(3),
236-239, 1998.
24. B.Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, A. Equidat, R. Aslan, 8. Sevin, T. Kural. “Nitrovazodilatatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi , 26, 534-
537,26, 1998.
25. S. Dernek, B. Tünerir, Y. Beşoğul, Ö. Uyguç, M. İkizler, R. Aslan, Z. Kaygısız, B. Sevin, T. Kural. “ İzole Sıçan Kalplerinde İskemik Prekonditioning’in Myokardial Koruma Üzerine Etkileri ve K+ Kardioplejisi  ile Karşılaştırılması.” Osmangazi Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 1-2, 27-42, 1998.
26. S. Dernek, B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, B. Sevin, R. Aslan, T. Kural. “Iatrojenik arter yaralanmaları.” Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 28-31, 1999.
27. S. Dernek, B. Tünerir, Y. Beşoğul, M. İkizler, B. Sevin, R. Aslan, T. Kural. “İskemi- Reperfüzyon Oluşturulan İzole Sıçan Kalplerine Pentoxifilin’in etkisi.” Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 5,18-21, 1999.
28. B. Tünerir, S. Dernek, Y. Beşoğul, T. Yavuz, B. Sevin, T. Kural, R. Aslan.“Kardiak ve Nonkardiak Orjinli Arteriyel Embolilerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarının İrdelenmesi.” Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 23-27, 1999.
29. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, T. Kural R. Aslan. “Subklavian Arter Anevrizması (Olgu Sunumu).” Cerrahi Tıp Arşivi, 4(1), 28-30, 1999.
30. B. Tünerir İ. Ak, Y. Beşoğul, T. Yavuz, E. Vardareli, T. Kural, R. Aslan.“Açık Kalp Cerrahisinde Uygulanan Sternotomi ve Sınırlı Torakotomi Kesilerinin Yara İnlamasyonu Yönünden Tc-99m HSA Sintigrafi ile Kantitatif
Değerlendirilmesi.” Cerrahi Tıp Arşivi, 4(3), 109-112, 1999.
31. B. Tünerir, Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan. “ Mitral Kapak Replasmanında Median Sternotomiye Alternatif Bir Yöntem: Sağ Mini Torakotomi.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 7, 100-105, 1999.
32. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, S. Dernek, B. Sevin, T. Kural. “Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Derin Sternal Enfeksiyonda Nazal  Stafilakokus Aureus Taşıyıcılığının Rolü.” Göğüs Kalp Damar  Cerrahisi, 7, 183-186, 1999.
33. B. Tünerir, S. Dernek, Y. Beşoğul, Ö. Çolak Ö. Alataş, V. Özcan, Z. Kaygısız, T. Kural, R. Aslan. “ Deney Akut Ekstremite İskemisinde Iskemi Öncesi ve Reperfüzyon Fazlarında Pentoxifilinin İskelet Kası Uzerine Etkisi.”
Cerrahi Tıp Arşivi , 4(2), 50-56, 1999.
34. B. Tünerir T. Yavuz, Y. Beşoğul, B.Sevin, T. Kural, R. Aslan. “ Kardiopulmoner  Bypass Sırasında Vitamin C’nin Myokardial İskemi Reperfüzyon  Hasarına Etkisi.” Osmangazi Ü.Tıp Fak. Dergisi, 11(2), 59-66, 1999.
35. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Kural , R. Aslan. “ Akut Aort Oklüzyonu ve  Cerrahi Tedavisi.” Osmangazi Tıp Fak. Dergisi, 11(2), 139-144, 1999.
36. B. Tünerir, Beşoğul Y., T. Kural R. Aslan. “ Hepatik Tutulumla Birlikte Görülen Sol Ventriküler Kist Hidatik.” Osmangazi Tıp. Fak. Dergisi, 11(2) 131-137, 1999.
36. B. Tünerir, Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Kural, R. Aslan. “ İnferior Vena Cava Thrombosis in Vascular Symptom Free Behçet’s Disease.” Cerrahi Tıp Arşivi, 4(2), 82-85, 1999.
37. Y. Beşoğul, B. Tünerir, R. Aslan. “Hybrid Operation for Coronary Bypass Grafting in High Risk Patients.” Cerrahi Tıp Arşivi, 5(1), 19-24,  2000.
38. T. Yavuz, E. İbrişim, A. Öcal, Y. Beşoğul, A. Kutsal. “İntrakardiak  Serbest Pacemaker Leadine Bağlı Gelişen Sepsis ve Triküspit Darlığının  Tedavisi.” Türk J. Cardiol 3, 183- 185, 2000.
39. Y. Beşoğul, V. Özcan, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, T. Erden, M Saçar, R. Aslan. “ Periferik Venöz Yaralanmaların Hasta Mortalite ve Morbiditesi Üzerine Olan Etkisi.” Cerrahi Tıp Arşivi, 6(1)13-18, 2001.
40. Y. Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, R. Aslan. “ Çalışan Kalpte Koroner Bypass Operasyonu Sırasında Kalbin Salin Doldurulmuş Eldiven Ile Mekanik Stabilizasyonu ve Hemodinamik Etkileri.” T Klin J. Cardiovascular Surgery, 3, 25-28, 2002.
41. T. Yavuz, C. Nazlı, 0. Kınay, Y. Beşoğul, C. Tenekeci, C. Atalay, A. Öcal, E. İbrişim, A. Kutsal. “ Vitamin C’nin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Antiinflamatuar etkisi.” Türk J Cardiol , 5, 166-169, 2002.
42. A. Birdane, M. Melek, Y. Beşoğul. “ Anemisi olan Kardiak Miksomalı Bayan Hasta.” Anadol J Cardiol , 2(2), 177, 2002.
43. Y. Beşoğul, V. Özcan , S. Kabukçuoğlu, Ü. Öner, B. Tünerir, C. Özdemir, R. Aslan. Ektopik Timus Dokusundan Gelişen Pedinküllü intrapulmoner Teratom.”  Toraks Dergisi, 3(3), 356-358, 2002.
44. Beşoğul Y., V. Özcan, T. Yavuz, B. Tünerir, R. Aslan. “ Açık Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Sağ Anterolateral Minitorakotomi Deneyimlerimiz.” Anadolu Kardiol Derg, 4, 309- 312,2002.
45. V. Özcan, Y. Beşoğul, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, A. Baltalarlı, R. Aslan.Koroner Arter Hastalarında Preoperatif Sol Ventrikül Ejeksiyon Eraksiyonunun Hipotermi Esnasında Ventriküler Fibrilasyona Girme Isısına Etkisi.” Haydarpaşa
Kardiol Kardiovask Cer Bült, 11(1);5-8, 2003.
46. V. Özcan, Y. Beşoğul, T. Erden, İ. Gökşin, G. Önem, B. Tünerir, A. Baltalarlı,  R. Aslan. “ Sol Atrial Trombüsü Olan Kronik Idiopatik Trombositopenik Purpuralı (İTP) Bir Hastada AVR, MVR ve Triküspit Annuloplasti. Olgu Sunumu.”
Haydarpaşa Kardiol Kardiovask Cer Bült., 11(2);113-117, 2003.
47. Beşoğul Y., T. Yavuz, B. Tünerir, C. Ovalı, V. Özcan, R. Aslan.“ Vena Cava Superior Sendromunda Spiral Otojen yen Greft Bypass.” Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi dergisi, 4;50-
53, 2003.
48. B. Tünerir, R.Aslan, Y. Beşoğul, B. Sevin, T. Kural. “Measurement of Cardiac Troponin T to Detect Cardioprotective Effect of Trimetazidine During Coronary Bypass Surgery: A Clinical Study.” 11 Annual Meating Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Montpellier, France, 1998.
49. Y. Beşoğul, B.Tünerir, R. Aslan. “ Cardiac Operations Through a right Subaxillary Minithoracotomy: A New Alternatine Approach in Adults.” 52. İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery.
Prog No: C13.2, Istanbul, 2003.
50. V. Özcan, Y. Beşoğul, B.Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, T. Erden, M Saçar R. Aslan. The Effect of Peripheric yem İnjuries on Patient Mortality and Morbidity” 52’İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular
Surgery. İstanbul, 2003.
51. V.Özcan, Beşoğul Y., B. Tünerir, S.Dernek, T. Erden, S.Sevin. R. Aslan, T.Kural .The effect of Glutamate on Myocardial Protection at CPB.” 52nd İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery.
İstanbul 2003.
52. Y. Beşoğul, B. Tünerir, T.Yavuz, V. Özcan, Ö.Çolak, F.Akyüz, R.Aslan. “Does trimetazidine pretreatment affect cardiopulrnonary bypass-induced inflammation during coranary artery grafting 7” 52nd İnternational Congress
of the European Society for Cardiovascular Surgery. İstanbul 2003.
53. V.Özcan, Beşoğul Yavuz, T.Erden, İ Gökşin, G.Önem, B.Tünerir, O.Ünal,R. Aslan. “AVR,MVR and tricuspid anuloplasty in patient with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura which has left atrial trombus.” 52nd İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. İstanbul 2003.
54. B.Tunerir, Y.BeşoğulYavuz Beşoğul, V.Özcan, O.Ünal, T. Yavuz, R.Aslan. Cardiac operations through a right infra-axillary minithoracotomy: A new less invasive alternative approach in adults. XVI. Annual Meeting Mediterranean
Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 26-29,2004.
55. V.Özcan, ,G.Onem, İ.Goksin, A.Baltalarlı, O.Unal, M.Sacar, B.Tunerir, Beşoğul Yavuz. The effects on saphenous nerve injury of stripping operation without using any olive material. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 26-  29,2004.
56. Ö. Ulukan, H. Gemalmaz, Yavuz Beşoğul, R. Aslan. Does Topical heating reduce phrenic nerve injury and lober atelectasis during cardiac surgery?  Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.September
24-28,2009.
57. Ö. Ulukan, H. Gemalmaz, Yavuz Beşoğul. Atrioventricular thrombus in a child.
58. B. Tünerir, Beşoğul Yavuz, M. İkizler, S. Dernek, R. Aslan, T. Kural, B. Sevin. “İnfrainguinal Otojen Ven ve Sentetik Damar Greftleri Uygulama  sonuçlarının Karşılaştırılması.” VIlI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,  1996, İzmir.
59. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan B. Sevin. “ Kemik Fraktürleri ile Birlikte Görülen Periferik Arter Yaralanmalarında Sonuçlar.” Vlll. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1996, Izmir.
60. B. Tünerir R. Aslan, Yavuz Beşoğul, T. Kural , B.Sevin, S. Dernek, “ Mitral Valv Replasmanı Yapılan Olgularda Preoperatif Verilen Glukoz- İnsülin-  Potasyum (GIK) Solüsyonunun Myokardial Glikojen, Depoları ve Postoperatif
Erken Komplikasyonlara Etkileri.” XİI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  1996, Antalya.
61. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, T. Yavuz, S. Dernek, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “ Kalp Cerrahisinden Sonra gelişen Sternum Enfeksiyonlarında Nazal 5. Aureus Taşıyıcılığının ve Postoperatif Kanamanın Rolü.” 13. Antibiyotik
ve Kemoterapi Kongresi, 1998, Antalya.
62. B. Tünerir, M. Şenel, S. Dernek, Beşoğul Yavuz, R. Aslan, B. Sevin, T. Kural. “ Akut Derin Ven Trombozunda Streptokinaz ve Heparin Tedavilerinin Karşılaştırılması.” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi , 1998, Antalya.
63. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, T. Yavuz, Ö. Uyguç, A. Equidat, B.Sevin, T. Kural,R. Aslan. Koroner Bypass Cerrahisinde Trimetazidinin Kardioprotektif Etkilerinin Kardiak Troponin T Düzeyleriyle Değerlendirilmesi.” XIV. Ulusal
Kardioloji Kongresi, 1998, Antalya.
64. B. Tünerir, Beşoğul Yavuz, A. Equidat, T. Yavuz, R. Aslan, B.Sevin, T. Kural. “Nitrovazodilatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” XIV. Ulusal kardiyoloji Kongresi,  1998, Antalya.
65. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, A. Equidat, T. Yavuz, R. Aslan, B. Sevin, T. Kural. Nitrovazodilatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Kongresi 1998, Antalya.
66. T. Yavuz, E. İbrişim, A. Öcal, Yavuz Beşoğul, A. Kutsal. “ İntrakardiak Serbest Pacemaker Leadine Bağlı Gelişen Sepsis ve Triküspit Darlığının  Tedavisi.” 2. Uluslar arası Türkçe Konuşan Ülkeler Kardiyoloji  Kongresi, 2000, Antalya.
67.Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, R. Aslan. “Sağ Anterolateral Torakotomi  Yoluyla Açık Kalp Cerrahisi Uygulamalarımız ve Sonuçları.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri. 2001, Diyarbakır.
68. Beşoğul Yavuz, B. Tünerir, C. Ovalı, V. Özcan, R. Aslan. “ Vena Cava  Süperior Sendromunda Spiral Otojen Ven Grefti Interpozisyonu.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri , 2001, Diyarbakır.
69. T. Yavuz, 0. Kınay, C. Nazlı,Yavuz Beşoğul, E. İbrişim, A. Öcal, A. Kutsal. “Koroner Arter Bypass Operasyonu Sonrası Gelişen Atrial Fibrilasyonda  Teofilin Kullanımı.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri,  2001, Diyarbakır.
70. T. Yavuz, A. Topçu, Yavuz Beşoğul, 0. Kınay, H. Düver, E. ibrişim, A.  Öcal, A. Kutsal. Koroner Bypass Operasyonu Sonrası gelişen Atrial Fibrilasyonda Teofılin Kullanımı (Plasebo Kontrollü Klinik Çalışma). XVll. Ulusal  Kardiyoloji Kongresi, 2001, Izmir.
71. T. Yavuz, C. Atalay, 0. Kınay, H. Okutan, Beşoğul Yavuz, A. Çora, A.  Öcal, E. İbrişim, A. Kutsal. “ Vitamin C’nin Kardiopulmoner Bypass Sırasında  Antiinflamatuar Etkisi.” XVİİ. Ulusal Kardiyoloji Kongrasi , 2001,  Izmir.
72. Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, T. Yavuz, T. Erden, R. Aslan. “Kalp  Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.”  Türk Kalp Damar Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.
73.Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, C. Özdemir, T. Yavuz, V. Özcan, R. Aslan. “  Açık Kalp Cerrahisinde Traneksamic Asid Kullanımı ve Postoperatif Hemostaz  Üzerine Etkileri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal  Kongresi, 2002. Antalya.
74. Yavuz Beşoğul, İ. Gökşin, V. Özcan, G. Önem, 3. Tünerir, R. Aslan. “  CABG Uygulanan Hastalarda Kardiopulmoner Bypass Çıkışında X-Klemp Alındıktan Sonra Spontan Kardiak Aktivite Oluşumuna Etki Eden Faktörler.” Türk Kalp Damar cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 2002,  Antalya.
75. V. Özcan,Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, S. Dernek, T. Erden, B.Sevin, R.  Aslan T. Kural. Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Glutamat ve Aspartat ile Zenginleştirilmiş Soğuk Kristalloid Kardioplejinin Myokardial Korumadaki  Etkinliği.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi, 2002,  Antalya.
76. T. Yavuz, İ. Altuntaş, H. Okutan, 0. Peker, İ Kılınç,Yavuz Beşoğul, H.  Düver, B. Tünerir, A. Öcal, E. İbrişim, N. Delibaş, A. Kutsal, R. Aslan.  “ Rutin Kullanılan Safen ven Greft Saklama Solüsyonlarının Endotel  Hasarına Etkileri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi,  2002, Antalya.
77. Beşoğul Yavuz, V. Özcan, İ. Gökşin, B. Tünerir, G. Önem T. Erden, R.  Aslan. “ Elektif Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Hipotermi Sırasında Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu İle Ventriküler Fibrilasyona Girme Isısı Arasındaki İlişki. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi,  2002, Antalya.
78.  Yavuz Beşoğul, V. Özcan, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem,  T.Erden, R. Aslan. “Periferik Damar Yaralanmalarında Cerrahi  Deneyimlerimiz.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII.  Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.
79. C.Özdemir, M.İkizler, Yavuz Beşoğul, S.Dernek, B.Tünerir, B.Sevin,  R.Aslan, T.Kural. Radial arter grefti spazmına karşı alternatif ajan: topikal  iloprost uygulaması ve etkinliğinin papaverin ve diltiazem ile  karşılaştırılması.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5  Kasım 2006,Antalya.
80. H.Gemalmaz, M.Özbayburtlu, Yavuz Beşoğul, R.Aslan. İnfrarenal total  abdominal aorta oklüzyonu ve torakal aorta-femoral bypass. 13. Ulusal  Vaskuler Cerrahi Kongresi.Mayıs 2007.
81. H.Gemalmaz,Yavuz Beşoğul. Kombine CABG ve subklavyan arter revascularizasyonu. 13. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi. Mayıs 2007.
82. H.Gemalmaz, G.Arslan, Yavuz Beşoğul. Karotis arter anevrizmasını taklit eden aterosklerotik dev sağ subklavyan arter anevrizması.14.Ulusal  Vasküler Cerrahi Kongresi.2009;18(2) TP122.
Kitap Bölümü
83. Tünerir B, Beşoğul Yavuz, Aslan R.Myokard infarktüsü sonrası kardiyojenik  şok ve cerrahi tedavisi.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ. MN Medikal & Nobel.   Ankara.2004.ISBN:975-567- 028-9.
Mesleki Eğitimleri ve Deneyimleri:
2009-2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu üyeliği ve mezuniyet sonrası eğitim komisyonu üyelikleri yaptı. Çok sayıda öğretim üyesi ve personel soruşturma komisyonlarında  görev aldı ve bilirkişilik yaptı.
2012-2014 Kızıltoprak Florance Nightingale Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm başkanı .
2014-2016 Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi.1997 yılından günümüze kadar Kalp ve Damar Cerrahisinde minimal invaziv yöntemler (kapalı kalp ameliyatları, koltukaltı kalp ameliyatları, çalışan kalpte bypass ameliyatları) üzerinde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalar yaparak, bu yöntemlerle yaptığı ameliyatları uluslar-arası ve ulusal kongrelerde tebliğ etti . Bilimsel dergilerde Kalp Cerrahisinde koltukaltı kalp ameliyatları ve minimal invaziv yaklaşımlar üzerine yayınlanmış makaleleri mevcuttur.
2012 yılında özel sektörde çalışmaya başladıktan sonra ; 1997 den beri süregelen bilimsel tecrübesiyle , Ülkemizde 2012 yılında yazılı ve görsel medya da koltukaltı kalp kapağı ameliyat yönteminin bilgilendirme tanıtımını yaptı.
Türk Kalp-Damar Cerrahisi Derneği, Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesidir. Uluslar arası Journal of Interventional Cardiology’ de hakemlik yapmaktadır. Türkiye Klinikleri, Journal of Cardiovascular Sciences Danışma Kurulu Üyesidir. Halen bazı Üniversitelerin Tıp Fakültesi Dergilerinde de Bilim Jurisi olarak görev yapmaktadır.
100 ün üzerinde uluslararası ve ulusal bilimsel yayını ve bir kitap bölümü yazarlığı vardır.

Bu tebliğler ve bilimsel literatürleri sırasıyla;
1. Y. Beşoğul. “Mitral Kapak Replasmanında Median Sternotomiye Alternatif Bir Yöntem: Sağ Mini Torakotomi.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 7, 100-105, 1999.
2. Y. Beşoğul.  “Sağ Anterolateral Torakotomi Yoluyla Açık Kalp Cerrahisi Uygulamalarımız ve Sonuçları.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri. 2001.
3. Y. Beşoğul. “Kalp Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.” Türk Kalp Damar Cerrahisi. VII. Ulusal Kongresi, 2002.
4. Y. Beşoğul. “Açık Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Sağ Anterolateral Minitorakotomi Deneyimlerimiz.” Anadolu Kardiol Derg, 4, 309-312,2002.
5. Y. Beşoğul. “ Cardiac Operations Through a right Subaxillary Minithoracotomy: A New Alternative Approach in Adults.” 52. İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. Prog No: C13.2, 2003.
6. Y.Beşoğul. Cardiac operations through a right infra-axillary minithoracotomy: A new less invasive alternative approach in adults. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 26-29,2004.

Katıldığı Kongreler

1. B. Tünerir, Beşoğul Yavuz, M. İkizler, S. Dernek, R. Aslan, T. Kural, B. Sevin. “İnfrainguinal Otojen Ven ve Sentetik Damar Greftleri Uygulama  sonuçlarının Karşılaştırılması.” VIlI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,  1996, İzmir.

2. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan B. Sevin. “ Kemik Fraktürleri ile Birlikte Görülen Periferik Arter Yaralanmalarında Sonuçlar.” Vlll. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1996, Izmir.

3. B. Tünerir R. Aslan, Yavuz Beşoğul, T. Kural , B.Sevin, S. Dernek, “ Mitral Valv Replasmanı Yapılan Olgularda Preoperatif Verilen Glukoz- İnsülin-  Potasyum (GIK) Solüsyonunun Myokardial Glikojen, Depoları ve Postoperatif
Erken Komplikasyonlara Etkileri.” XİI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  1996, Antalya.

4. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, T. Yavuz, S. Dernek, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “ Kalp Cerrahisinden Sonra gelişen Sternum Enfeksiyonlarında Nazal 5. Aureus Taşıyıcılığının ve Postoperatif Kanamanın Rolü.” 13. Antibiyotik
ve Kemoterapi Kongresi, 1998, Antalya.

5. B. Tünerir, M. Şenel, S. Dernek, Beşoğul Yavuz, R. Aslan, B. Sevin, T. Kural. “ Akut Derin Ven Trombozunda Streptokinaz ve Heparin Tedavilerinin Karşılaştırılması.” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi , 1998, Antalya.

6. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, T. Yavuz, Ö. Uyguç, A. Equidat, B.Sevin, T. Kural,R. Aslan. Koroner Bypass Cerrahisinde Trimetazidinin Kardioprotektif Etkilerinin Kardiak Troponin T Düzeyleriyle Değerlendirilmesi.” XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi, 1998, Antalya.

7. B. Tünerir, Beşoğul Yavuz, A. Equidat, T. Yavuz, R. Aslan, B.Sevin, T. Kural. “Nitrovazodilatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” XIV. Ulusal kardiyoloji Kongresi,  1998, Antalya.

8. B. Tünerir, Yavuz Beşoğul, A. Equidat, T. Yavuz, R. Aslan, B. Sevin, T. Kural. Nitrovazodilatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Kongresi 1998, Antalya.

9. T. Yavuz, E. İbrişim, A. Öcal, Yavuz Beşoğul, A. Kutsal. “ İntrakardiak Serbest Pacemaker Leadine Bağlı Gelişen Sepsis ve Triküspit Darlığının  Tedavisi.” 2. Uluslar arası Türkçe Konuşan Ülkeler Kardiyoloji  Kongresi, 2000, Antalya.

10. T. Yavuz, A. Topçu, Yavuz Beşoğul, 0. Kınay, H. Düver, E. ibrişim, A.  Öcal, A. Kutsal. Koroner Bypass Operasyonu Sonrası gelişen Atrial Fibrilasyonda Teofılin Kullanımı (Plasebo Kontrollü Klinik Çalışma). XVll. Ulusal  Kardiyoloji Kongresi, 2001, Izmir.

11. Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, T. Yavuz, T. Erden, R. Aslan. “Kalp  Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.”  Türk Kalp Damar Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

12.Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, C. Özdemir, T. Yavuz, V. Özcan, R. Aslan. “  Açık Kalp Cerrahisinde Traneksamic Asid Kullanımı ve Postoperatif Hemostaz  Üzerine Etkileri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal  Kongresi, 2002. Antalya.

13. Yavuz Beşoğul, İ. Gökşin, V. Özcan, G. Önem, 3. Tünerir, R. Aslan. “  CABG Uygulanan Hastalarda Kardiopulmoner Bypass Çıkışında X-Klemp Alındıktan Sonra Spontan Kardiak Aktivite Oluşumuna Etki Eden Faktörler.” Türk Kalp Damar cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 2002,  Antalya.

14. V. Özcan,Yavuz Beşoğul, B. Tünerir, S. Dernek, T. Erden, B.Sevin, R.  Aslan T. Kural. Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Glutamat ve Aspartat ile Zenginleştirilmiş Soğuk Kristalloid Kardioplejinin Myokardial Korumadaki  Etkinliği.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi, 2002,  Antalya.

15. T. Yavuz, İ. Altuntaş, H. Okutan, 0. Peker, İ Kılınç,Yavuz Beşoğul, H.  Düver, B. Tünerir, A. Öcal, E. İbrişim, N. Delibaş, A. Kutsal, R. Aslan.  “ Rutin Kullanılan Safen ven Greft Saklama Solüsyonlarının Endotel  Hasarına Etkileri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi,  2002, Antalya.

16. Beşoğul Yavuz, V. Özcan, İ. Gökşin, B. Tünerir, G. Önem T. Erden, R.  Aslan. “ Elektif Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Hipotermi Sırasında Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu İle Ventriküler Fibrilasyona Girme Isısı Arasındaki İlişki. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi,  2002, Antalya.

17.  Yavuz Beşoğul, V. Özcan, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem,  T.Erden, R. Aslan. “Periferik Damar Yaralanmalarında Cerrahi  Deneyimlerimiz.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII.  Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

18. C.Özdemir, M.İkizler, Yavuz Beşoğul, S.Dernek, B.Tünerir, B.Sevin,  R.Aslan, T.Kural. Radial arter grefti spazmına karşı alternatif ajan: topikal  iloprost uygulaması ve etkinliğinin papaverin ve diltiazem ile  karşılaştırılması.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5  Kasım 2006,Antalya.

19. H.Gemalmaz, M.Özbayburtlu, Yavuz Beşoğul, R.Aslan. İnfrarenal total  abdominal aorta oklüzyonu ve torakal aorta-femoral bypass. 13. Ulusal  Vaskuler Cerrahi Kongresi.Mayıs 2007.

20. H.Gemalmaz,Yavuz Beşoğul. Kombine CABG ve subklavyan arter revascularizasyonu. 13. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi. Mayıs 2007.

21. H.Gemalmaz, G.Arslan, Yavuz Beşoğul. Karotis arter anevrizmasını taklit eden aterosklerotik dev sağ subklavyan arter anevrizması.14.Ulusal  Vasküler Cerrahi Kongresi.2009;18(2) TP122.

22. Y. Beşoğul. “Kalp Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.” Türk Kalp Damar Cerrahisi. VII. Ulusal Kongresi, 2002.

Randevu Alın

Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili merak ettikleriniz hakkında bilgi almak ve Prof. Dr. Yavuz Beşoğul’dan randevu talep etmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
    https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/contact-form.png
    tr_TRTürkçe