Triküspid Kapak Tamiri

Hastanın triküspid kapağındaki problemin giderilmesinde eğer kapağın durumu uygunsa öncelikle tamirin tercih edilmesi gerekir. Çünkü hastanın kendi kapağıyla yaşamına devam etmesi yapay kalp kapağı ile değiştirilmesinden daha iyidir. Triküspid kapaktaki bozuklukların ileri derece olmadığı durumlarda mitral kapak onarılarak tedavi edilmesi sağlanır. Triküspid kapak tamirinin uygulanabilmesi için kalp kapakçık yapraklarının düzenli olması, kalp kapakçığı kaçağıyla birlikte darlığının olmaması, kapakçık üzerinde herhangi bir pıhtı veya pürüz olmaması, kapakçık yapraklarının birbirine rahatlıkla yaklaşabiliyor olması veya darlığının açılabildiğinde geriye kaçak yapmıyor olması gerekmektedir.

Ameliyat Süresi
2-4 saat
İyileşme Süresi
6-8 Ay
Taburcu Süresi
4-7 Gün
https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/Kapali-Kalp-Ameliyati-667x850-1.webp

Kalp Kapak Ameliyatları Hakkında Herşey

Prof.Dr.Yavuz Beşoğul

Triküspid kapakta darlık,  triküspid kapakta yetmezlik, atrezi ve ebstain anomalisi gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında en sık görüleni triküspid kapakta darlıktır. Triküspid kapaktaki problemin durumuna göre triküspid kapak tamiri ya da triküspid kapak değişimi tedavi seçenekleri arasındadır.

 

Triküspid Kapak

Triküspid kapak ameliyatı, Kalpteki 4 kapaktan biri olan, sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında bulunan triküspid kapak, vücudun farklı bölgelerinden gelen kirli kanın sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçmesini ve kanın geri kaçmamasını sağlayan kapakçıktır.

Triküspid Kapak Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Triküspid kapak hastalıklarının tedavisinde tamir ya da değişim söz konusudur. Triküspid kapak yapı ve dokusunun bozulmadığı kapak halkasının genişlediği durumlarda kapak tamiri yapılabilir. Triküspid kapaktaki yoğun kireçlenme ve kalınlaşma durumlarında ise kapağın değiştirilmesi gerekmektedir. Yapılan müdahalede hastanın minimal invaziv teknikle özellikle kol altından 4 santimetrelik bir bölgeden girilerek kalp kapakçığı tamir edilebilir veya değiştirilebilir.

 

Triküspid Kapak Değişimi

Triküspid kapak değişimi, hastanın triküspid kapaktaki darlık ve yetmezlik probleminde tamir ile giderilemeyen durumlarda uygulanan, triküspid kapağın biyolojik ya da mekanik yapay kapakçıklarla değiştirilmesidir. Kalp kapaklarında ileri derecede geriye kaçırma veya ileri derecede darlık, bazen ikisinin birlikte olması, kapağın ileri derecede kireçlenmesi, kapak önünde pıhtı olması, kalp ritminde bozukluk olması gibi durumlarda kapağı değiştirmek gerekebilir.

https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/triskupid-kapak-ameliyati-3.webp

Triküspid Kapak Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Triküspid kapak ameliyatı sonrası en önemli konulardan biri, hastaların hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde kan sulandırıcı ilaçların düzenli olarak kullanmalarıdır. Biyolojik kapak değişiminde kan sulandırıcı ilaç kullanımı 3 ay iken mekanik kapak değişiminde hastaların ömür boyu kan sulandırıcı ilacı kullanmaları gerekir. Bunun yanında hastanın enfeksiyonlardan korunması son derece önemlidir. Başka bir hastalıktan dolayı olabilecek cerrahi müdahaleler gibi durumlarda hastanın kalp doktoruyla iletişime geçmesi ve enfeksiyona karşı önleyici tedbirler alınması önemlidir. Bununla birlikte hasta, kalp ve kalp kapağının takip edildiği düzenli olarak hekim kontrollerinden geçmelidir.

Triküspid kapak hastalıkları ilerlediğinde bacaklarda şişme ve ödeme, karında sıvı birikmesi ve şişkinliğe sebep olabilmektedir. Triküspid kapak hastalıklarının tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Erken dönemde tespit edilen triküspid kapak probleminde uygun tedavi seçeneğiyle gerekli müdahaleler yapılır.

 

Triküspid Kapak Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Triküspid kapak hastalıklarının tedavisinde tamir ya da değişim söz konusudur. Triküspid kapak yapı ve dokusunun bozulmadığı kapak halkasının genişlediği durumlarda kapak tamiri yapılabilir. Triküspid kapaktaki yoğun kireçlenme ve kalınlaşma durumlarında ise kapağın değiştirilmesi gerekmektedir. Yapılan müdahalede hastanın minimal invaziv teknikle özellikle kol altından 4 santimetrelik bir bölgeden girilerek kalp kapakçığı tamir edilebilir veya değiştirilebilir.

https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/Kapali-Kalp-Ameliyati-2.webp

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul: Triküspid Kapak Ameliyatları Akademik Açıklama

Triküspit kapak ameliyatı; sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındaki  kalp kapağının tamiri  veya  değişimi ile olur. Tamiri  genellikle replasmana göre daha çok tercih edilir. Nedeni de tromboz oluşumuna yatkın olmasıdır. Daha çok mitral kapak ameliyatı olmuş hastalarda ileri dönemde görülmesi nedeniyle ve operasyonda kalp ileti sisteminin etkilenmesi söz konusu olabileceğinden dolayı cerrahisinden korkulur ve kaçınılır. Günümüzde minimal invaziv teknikler ve çalışan kalpte yapılması riski bir ölçüde düşürmektedir. Subaxiller yapılan torakotomi ile çalışan kalpte tamir veya değişim yapılır.

Ameliyat Tekniği

Hasta çift lümenli entübasyon ve genel anestezi altında göğsün sol tarafı üzerine yatırılır; yani göğüs sağ taraf üstte kalacak şekilde anterolateral torakotomi pozisyonu verilir. Subaxiller çizgi ile sağ meme çizgisi kesişim yerinin üzerine vertikal  6 cm ‘lik kesi yapılır, pectoralis majör ve pectoralis minör adaleleri kesilmeden disseke edilir ve ekartör yerleştirilir, 3. İnterkostal aralıktan toraksa girilir ve sağ akciğer ventilasyonu kapatılır veya tolere edilmezse tidal volüm düşülür. Perikard açılır ve yaprakları göğüs duvarına asılır. Aort, sağ ve sol atriyum net olarak görülür. Aorta ve sağ aurikula, sağ atriyum kolaylıkla kanüle edilir. Hasta kalp akciğer pompasına bağlanarak arteriyal tansiyona extra-corporeal destek sağlanır ve kalp çalışırken vena kavalar turnikeyle kapatılır.

Operasyon Sonu

Sağ atriotomi yapılarak kalp çalışırken triküspit tamiri veya değişimi yapıldıktan sonra atriotomi kapatılır. Kalp kolaylıkla dekanüle edilir. Kanama kontrolü sonrası toraksa tek bir chest dren konularak, (ağrının olmaması için dren yerleşim yeri önemlidir) kotlar yaklaştırılıp, kaslar ve ciltaltı, cilt usule uygun kapatılır. Postoperatif takip önemlidir. Genellikle bu hastalarda diürez ve kanama komplikasyonları fazla olduğundan dolayı yakın takibi gerekir.

Triküspid Kapak Ameliyatı Hakkında Sık Sorular Sorular

Triküspid Kapak Hastalarının Şikayetleri
 • Nefes darlığı
 • Çabuk yorulma
 • Ritim Bozukluğu
 • Yorgunluk
 • Bacakta ödem ve şişme
Triküspid Kapak Hastalığının Tanısı

Triküspid kapak hastalığı için kesin tanıda uygulanması gereken tetkik kalbin ultrasonunun yani ekokardiyografisinin yapılmasıdır. Triküspid kapak ameliyatı olma süreci için uzman bir hekim tarafından bilgi alınmalıdır.

Triküspid Kapak Hastalığı Nedenleri
Triküspid kapak hastalıklarının nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır.
 • Triküspid kapağın romatizmal tutulumu
 • Bağ dokusu bozuklukları
 • Mitral kapaktaki darlık ya da yetmezlik triküspid kapakta problemlere yol açabilir.
 • Triküspid kapağın doğuştan tam gelişmemesi ve yapısal bozukluğu
 • Doğumsal kalp hastalıkları ya da bazı akciğer hastalıkları triküspid kapak hastalıklarına neden olabilirler.
Triküspid Kapak Hastalığı Belirtileri
Triküspid Kapak hastalıklarının belirtileri şunlardır:
 • Nefes darlığı
 • Çabuk yorulma
 • Ritim Bozukluğu
 • Yorgunluk
 • Bacakta ödem ve şişme
 • Karaciğerde büyüme
Triküspit Yetersizliği Neden Olur?

Triküspit kapak yetmezliği, mitral ve aort kapak yetmezliğine oranla daha nadir görülen bir kalp problemidir. Triküspit kapakta yetmezlik ya da darlık bulguları ve nedenleri farklılık gösterir. Yetişkinlerde triküspid kapak yetmezliğinin en yaygın görülen nedeni romatizmal kalp hastalığıdır. Bununla birlikte doğumsal kalp hastalıları, mitral kapak darlığı veya mitral yetmezlik ile KOAH da pulmoner kapakta yetmezliğe neden olabilir.

Triküspit Kapağın Görevi Nedir?

Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında bulunan trisküspid kapağın görevi kanın geçişini kontrol etmektir. 3 yapraklı yapıda olan triküspid kapağın görevini yerine getirememesi durumunda toplardamarlarda genişleme, karaciğer büyümesi, karın ve bacaklarda ödem oluşumu gibi problemlere neden olur.

Triküspid Kapak Ameliyatı Olmazsam Ne Olur?

Triküspid kapak ameliyatının ertelenmesi, kalp ve akciğer fonksiyonunda bozukluklara neden olabileceği gibi, karaciğerde de büyümeye neden olur. Triküspid kapak hastalığı genellikle romatizmal hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar ve romatizmal kalp hastalıklarının diğer kalp kapakçıklarını etkileme olasılığı da yüksektir. İleri düzey triküspid kapak yetmezliğinde ameliyatın yapılmaması hayati risk oluşturabilir.

Ameliyat Sonrası Riskler Nelerdir?

Triküspid kapak ameliyatı, ameliyatlarının büyük kısmında, kapak değişimi yerine kapak tamiri yapılmaktadır. Minimal invaziv cerrahi ile yapılan triküspit kapak ameliyatı sonrası hastaya ve ameliyata bağlı riskler oldukça düşüktür. Enfeksiyon ve komplikasyon riski minimal invaziv cerrahide daha düşük olduğu gibi, ameliyat sonrası hastaların günlük yaşamlarına dönme süresi de daha kısadır.

Randevu Alın

Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili merak ettikleriniz hakkında bilgi almak ve Prof. Dr. Yavuz Beşoğul’dan randevu talep etmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
  https://dryavuzbesogul.com/wp-content/uploads/2024/05/contact-form.png
  tr_TRTürkçe