Doğumsal Kalp Hastalığı Nedenleri

Bebekler Neden Kalp Hastalığı İle Doğar?

Bebeklerin kalp hastalığı ile doğmasnın temel nedeni, anne karnında kalp gelişimi sırasında yaşanan sorunlardır. Genetik nedenler ve çevresel faktörler anne karnındaki bebeğin kalp gelişimini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Kalp damar yapısının oluşumunda gebeliğin ilk 8 haftası önemli bir zaman dilimidir.

En sık görülen doğumsal kalp hastalıkları; kulakçıklar arası ya da karıncıklar arasında delik olması , kalp boşluklarının ters yerleşmesi, kalp kapaklarında darlık ya da yetmezlikler, kalpte ana damarların ters çıkması gibi kalp damarlarındaki problemler olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca Fallot tetralojisi gibi farklı kalp hastalıklarının birlikte görüldüğü durumla da karşılaşılmaktadır.

Doğumsal Kalp Hastalığı Nedenleri

 

Doğumsal Kalp Bozuklukları Nedir?

Doğumsal kalp bozuklukları, romatizmal kalp bozuklukları, ritm ve elektrik ileti bozuklukları olarak üçe ayrılmaktadır.

Doğumsal kalp bozukluklarının görülme oranı çok düşüktür. Bu alanda en fazla görülen hastalık türü ise ASD’dir (Atrial Septal Defekt).


Doğumsal kalp hastalığı 

Doğumsal Kalp Hastalığı Nedenleri 

Doğumsal kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını etkileyen  risk faktörleri şunlardır:

  • Anne babada ya da akrabalarında doğumsal kalp hastalığı olması gibi genetik nedenler
  • Annede diyabet gibi birtakım sistemik hastalıkların varlığı
  • Gebelikte ilaç kullanımı
  • Gebelikte alkol kullanımı
  • Gebelikte sigara kullanımı
  • Annenin radyasyona maruz kalması

Bebek doğmadan önce tespit edilen kalp anomalileri yakından takip edilmeli, gerekli durumlarda doğumun hemen sonrasında müdahale edebilmek için hazırlık ve planlama yapılmalıdır. Bunun yanında doğumdan sonra tespit edilen kalp hastalıkları da uygun zamanda yapılan cerrahi müdahalelerle başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Doğumsal kalp hastalığı olan kadınların özellikle  gebelik öncesinde kardiyoloji kontrollerini yaptırmasında fayda bulunmaktadır.

Atrial Septal Defekt (ASD) Nedir?

Kalbin içinde yer alan kulakçılarının delik olmasıdır. Doğuştan gelen bir hastalık türüdür. Sağlıklı bebeklerde kalp deliği bulunmamaktadır. Kalpte bulunan delik zaman içerisinde kapanabilir veya kapanmayan vakalarda bulunur. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte çevresel ve genetik faktörler hastalık açısından önem arz etmektedir.

Atrial Septal Defekt (ASD) Belirtileri Nedir?

Yeni doğan bebeklerde belirti göstermemekle birlikte kalp muayenesi esnasında bebekte ‘üfürüm’ denilen ses duyulmaktadır.  İlerleyen yaşlarda doğumsal kalp hastalığı, hastaların şikayetlerine göre muayene edildiğinde göğüs röntgeninde veya kontrol esnasında çekilen ekokardiyografi ile hastalığın tanısı konulabilir.

Bazı semptomlar;

Çarpıntı,

Bayılma,

Migren atakları,

Tükenmişlik hissi, çabuk yorulma

Karın, ayak ve bacaklarda şişme gibi semptomlar görülebilmektedir.