Mekanik ve Biyolojik Kalp Kapakçıkları

Önemli kalp kapak hastalığı olan hastalar için, cerrahi tedavi seçenekleri kapak onarımı veya değiştirilmesini içerir. Onarım ve değiştirme arasındaki seçim, yaş, kapakçık hastalığının tipi ve diğer tıbbi durumlar gibi bir dizi faktörden etkilenir. Valf değişimi yapıldığında, mekanik veya doku kalp kapakçığı seçenekleri vardır. Bu iki valf sınıfı farklı özellikler kazandırır ve her birinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Mekanik kalp kapakçıkları

Mekanik kalp kapakçıkları titanyum ve karbon gibi malzemelerden yapılır. Genellikle iki yaprakçık ve orijinal valf yerine kalbe dikilen bir örme kumaş halkası ile çevrili bir metal halkadan oluşurlar. Aort ve mitral replasman ameliyatları için birkaç farklı model mevcuttur. Mekanik vanaların ana avantajı çok dayanıklı olmalarıdır. Bununla birlikte, bu valfler üzerinde kan pıhtılarının kolayca oluşabileceği bir yüzey sağlar. Sonuç olarak, mekanik bir kapakla implante edilen herkes, kalp krizi veya felce neden olabilecek kan pıhtılarının gelişmesini önlemek için yaşam boyu kan inceltici ilaç kullanmalıdır.

Biyolojik veya biyoprotez kapaklar

Biyolojik veya biyoprotez kapaklarolarak da bilinen doku vanaları, hayvan veya insan dokusundan oluşur. Valfler domuz (domuz), sığır (inek) ve at (at) modelleri gibi hayvan dokusundan türetilir ve daha sonra ameliyat sırasında konuşlandırmaya yardımcı olmak için esnek bir çerçeveye monte edilebilen bir koruyucu çözelti ile sabitlenir. Mekanik valflerde olduğu gibi, bir doku valfinin tabanı genellikle kalbe dikilmiş bir örme kumaş halkası ile çevrilidir.

Hayvandan türetilmiş valflere ek olarak, bir allogreft veya homogreft olarak bilinen bir donör insan kalbinden bir insan doku valfı, bir yedek valf olarak da kullanılabilir. Doku kapakçıkları açık kalp cerrahisinde veya transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) olarak bilinen minimal invaziv aort operasyonunda kullanılabilir. Doku valflerinin mekanik valflere kıyasla avantajları arasında kan pıhtılarının gelişmesini önlemek için ömür boyu varfarin tedavisinden kaçınılması yer alır. Bir dezavantaj, mekanik valflere kıyasla nispeten zayıf dayanıklılıklarıdır ve birçoğu 10 ila 20 yıl içinde yeniden işlem gerektirir.

Son Yazılar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Avantajları
Yazar: Mart 6, 2024
Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri
Yazar: Ocak 4, 2024
Pulmoner Emboli Nedir?
Yazar: Aralık 25, 2023
Koroner Bypass Ameliyatı Nedir?
Yazar: Aralık 18, 2023