Kalp hastalıkları hakkında bilinmeyenler – sabah.com.tr

Kalp hastalıkları hakkında bilinmeyenleri açıklayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, bu hastalıklarda uygulanan tedavilerden söz etti.

Koroner Kalp Hastalıkları

Dünyada halen ölüm nedenleri arasında 1.sırada yer almaktadır. Günümüzde genç yaşlarda bile ölüm nedenidir. Özellikle ailede kalp krizi öyküsü olan hastalar risk faktörleri (sigara, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı,65 yaş üstü) de varsa kalp krizine adaydır. Kalp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en önemli sebebi kalbi besleyen (koroner) damarların içine yağ birikintilerinin oturmasıdır. Çok genç yaşlarda ise sebep bir pıhtının koroner damarlara ulaşıp aniden tıkamasıdır. Koroner anjiografi teşhisi kolaylaştırmakta ve yapılacak tedaviyi yönlendirmektedir.

Tedavide;

1.Balon anjioplasti ve stent (genişletme ve çelik tel yerleştirme)

2.Cerrahi By pass: Damar sayısına ve yerine göre günümüzde çok küçük kesilerle çalışan kalpte bypass operasyonlarını yapabilmekteyiz. Böylece hastaya birçok avantaj (Az kanama ve küçük cerrahi travma, çabuk iyileşme ve erken taburculuk, cinsel ve sosyal problemlerin olmaması, denfeksiyon riski, beyin ve böbrek komplikasyonlarının olmaması, estetik görünüm) sağlanmış olmaktadır.

3.Melez(Hibrid) girişim: Çok damar sayısı olan hastalarda stent ve çalışan kalpte bypass operasyonunun birlikte uygulanmasıdır.

Kalp hastalıkları hakkında bilinmeyenler - sabah.com.tr

Kalp Kapak hastalıkları:

Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumludur ve hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkar. Kalp kapaklarında çalışma bozukluğu yapar. En sık nedeni romatizmal (çocukluk çağında, boğazda yerleşen, üst solunum yolu infeksiyonuna yol açan özel bir tipteki mikroplara karşı vücutta oluşan savunma mekanizmasının yanlış bir yola girerek kalp kapaklarına zarar vermesi)dir. Nefes darlığı, göğüste çarpıntı hissi başlıca şikâyetlerdir ve genellikle hastalar tarafından pek önemsenmez özellikle de sigara içenler sigaraya bağlar. Fakat geç kalındığı takdirde sinsice kalp büyümesi ve kalp yetmezliği olur. Ekokardiyografi denen kalbin ultrasonu teşhisi koydurur. Her ne kadar bazı ilaçlarla şikâyetler azaltılmaya çalışılsa da kesin tedavi cerrahidir. Önemli nokta ameliyat sınırlarını geciktirmemektir. Günümüzde 70 yaş ve altında kalp kapağı ameliyatlarını koltukaltından hiçbir kemik ve kas kesmeden 5-6 cm lik bir kesiyle yapabiliyoruz. Bu yöntemle kapaklar tamir edilebildiği gibi değiştirilebilmektedir. Bu yöntemin çabuk iyileşme, erken taburculuk, estetik görünüm, düşük infeksiyon riski, günlük yaşama hızlı dönme, otomobil kullanabilme, emniyet kemeri takabilme gibi birçok avantajı vardır.

Doğuştan kalp delikleri:

Genellikle ileri yaşlarda ASD (kulakçıklar arası delik) veya PDA (kalp atardamarı ile akciğer atardamarı arası birleşimin kapanmaması) tespit edilebilir. Çarpıntı ve nefes darlığı şikâyetleri ile çekilen ekokardiyografi ve bazen de anjiografi teşhisi koydurur. Küçük delikler kasıktan girilerek şemsiye yöntemiyle kapatılabileceği gibi büyük olanlar için koltukaltından çok 5 cm lik girişimle ameliyat edilebilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/saglik/2016/11/18/kalp-hastaliklari-hakkinda-bilinmeyenler